Dla większości kobiet powrót do sylwetki sprzed ciąży jest tyle ważnym, co trudnym problemem. Stres potęgują dodatkowo nagłaśniane medialnie historie celebrytek, które – stosując mniej czy bardziej cudowne diety i zabiegi – wracają do pełni formy w ciągu kilkunastu, a nawet kilku tygodni.

Postaram się dokonać przeglądu możliwych do zastosowania i skutecznych terapii, które mogą być pomocne w odzyskaniu sylwetki sprzed ciąży. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto doprecyzować pewne pojęcia: co dokładnie rozumieć będziemy przez kształtowanie sylwetki?

Na potrzeby niniejszego artykułu proponuję przyjąć następujące rozumienie tego sformułowania kształtowanie sylwetki to przede wszystkim odzyskanie właściwych proporcji naszego ciała, osiągnięcie odpowiedniego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i właściwej objętości tejże tkanki. To także odpowiednia sprawność naszych mięśni oraz właściwa jakość powłok skórnych.

Zazwyczaj kształtowanie sylwetki związane jest z utratą wagi, jednak zasadniczym miernikiem sukcesu jest nie tyle waga, ile tak zwane obwody, czyli wymiary naszego ciała w kluczowych rejonach: talii, bioder, ud czy ramion. To rozróżnienie – waga vs obwody – jest bardzo istotne; pamiętać trzeba, że tkanka mięśniowa jest znacznie gęstsza od tkanki tłuszczowej. Centymetr sześcienny tłuszczu waży mniej niż taka sama objętość mięśni!

Zasadniczo rzecz biorąc, odzyskanie sylwetki po ciąży jest szczególnym przypadkiem pracy nad sylwetką w ogóle. Będą więc dostępne dla nas te same ogólne mechanizmy, istotne będą jednak pewne ograniczenia w sensownym korzystaniu z nich: na przykład ze względu na karmienie niemowlaka piersią czy nieustabilizowaną gospodarkę hormonalną.