Dieta i aktywność fizyczna

W okresie połogu, gdy organizm dochodzi do siebie po znacznym wysiłku związanym z ciążą, porodem i karmieniem piersią, absolutnie wykluczyć należy wszelkie diety restrykcyjne. I nie ma tu znaczenia, czy ograniczenia dotyczą określonych kategorii pożywienia (diety białkowe, owocowe, warzywne itp.), czy też liczby przyswajanych kalorii. Dopuszczać można jedynie diety zrównoważone, dostarczające wszystkich niezbędnych rodzajów pożywienia (białek, węglowodanów, tłuszczów) i wszystkich niezbędnych składników: witamin czy mikroelementów.

Pamiętać jednak należy, że jakiekolwiek poważniejsze zalecenia dietetyczne warto wdrażać dopiero wtedy, gdy ustabilizuje się nasza gospodarka hormonalna, co w większości przypadków następuje około 7-9 miesiąca po urodzeniu (zależy to od indywidualnych predyspozycji, a także od długości karmienia piersią). Łącznie z dietą chciałbym omówić zagadnienie aktywności fizycznej. Są to bowiem dwie strony tego samego równania – bilansu energetycznego naszego organizmu. Można przedstawić to równanie w sposób następujący:

ΔW = E – (Ms + P)

Jak odczytać powyższe równanie?

Spadek wagi będzie mógł być osiągnięty jedynie wtedy, gdy całkowita energia wydatkowana przez organizm będzie większa od energii przyswajanej przez organizm z pożywienia. Mają wtedy szanse być zmetabolizowane zapasy zgromadzone w tkance tłuszczowej (to duże uproszczenie dość skomplikowanego procesu, nasz organizm sięga bowiem w pierwszej kolejności po zapasy zgromadzone w wątrobie, mogą także być metabolizowane inne tkanki niż tłuszczowa).