W życiu różnie się układa – również w małżeństwie. Niektóre rozstania są szczególnie bolesne i kończą się zasądzeniem alimentów, które mogą z biegiem czasu okazać się niewystarczające. Jak uzyskać podwyżkę alimentów?

O podwyżkę alimentów możemy ubiegać się po upływie pewnego czasu, od zasądzenia pierwotnej kwoty. Jeżeli planujemy się o nią ubiegać, musimy przede wszystkim zgromadzić dane, które potwierdzają, że przyznana nam kwota jest niewystarczająca.

Następnym krokiem jest napisanie i złożenie do Sądu Rejonowego pozwu o podwyżkę alimentów. Najlepiej napisać go komputerze, ale można również odręcznie – musi być jednak czytelny. Składamy go w sądzie odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania.

Jak wygląda pozew?

Przede wszystkim musi być napisany w imieniu dziecka, bo to ono, według prawa, występuje o podwyżkę alimentów – mama jest jedynie reprezentantem. Jeśli dziecko jest pełnoletnie – występuje w sądzie samodzielnie.

Na samej górze pozwu piszemy nazwę instytucji, do której składamy pozew – czyli Sądu Rejonowego w danym rejonie – naszym, lub ojca dziecka. Pod nazwą piszemy skrócony opis sprawy: kto jest powodem, kto pozwanym i co jest przedmiotem sporu, czyli wymieniamy po kolei, według wzoru: