Ach, te dzieciaki! Rodzina

Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Zespół nadpobudliwości pschoruchowej to zaburzenie zachowania. Dzieci z tą przypadłością są niesforne, impulsywne, trudne do upilnowania, a przez to narażone na częste urazy. Czym jeszcze objawia się ADHD u dziecka?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to zaburzenie zachowania. Dzieci z tą przypadłością są niesforne, impulsywne, trudne do upilnowania, a przez to narażone na częste urazy. Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Co to jest ADHD?

Zaburzenie to ma kilka nazw. W Europie na przypadłość tą zwykło się mówić zespół hiperkinetyczny, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Polsce częściej funkcjonuje nazwa zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagiADHD.

Sam skrót ADHD najczęściej bywa rozumiany jako zespół nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi. Każdą z tych nazw można stosować zamiennie.

Polega na zaburzeniach koncentracji i uwagi, chory odznacza się nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Powody tego schorzenia są związane z patologią wieku rozwojowego. Choroba może występować zarówno w wieku dorosłym jak i dziecięcym.

Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się pomiędzy czwartym a siódmym rokiem życia. Bywa, że o pierwszych symptomach rodzice nawet nie wiedzą, ale czasami przypominają sobie, że już we wczesnym dzieciństwie maluch miał kłopoty ze snem, był niespokojny i gwałtowny, często płakał bez powodu, silnie reagował na wszystko wokoło.

Przypuszcza się, że zaburzenia związane z chorobą mogą być spowodowane pewnym stopniem niedojrzałości ośrodka układu nerwowego, wynikające z zaburzeń rozwoju płodu lub deficytami w bardzo wczesnym dzieciństwie (np. pobyt w szpitalu).

Część badaczy uważa, że wśród przyczyn ADHD są też zaburzona równowaga między różnymi substancjami chemicznymi regulującymi czynności mózgu. Czasami wpływ mogą mieć także skłonności genetyczne.

Najczęstsze objawy ADHD

Zdiagnozować ADHD możemy, jeśli występują specyficzne objawy, które utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy i stanowią przeszkodę w normalnym życiu dziecka. Dziecko ma zaburzenia uwagi:

 • nie zwraca uwagi na szczegóły, popełnia dużo błędów;
 • ma trudności w skupieniu się na jednej rzeczy;
 • nie zwraca uwagi na to co się do niego mówi;
 • nie może długo wykonywać jednej czynności, nudzi się i nie kończy;
 • nie potrafi planować swoich działań;
 • unika czynności, które wymagają od niego skupienia i myślenia;
 • gubi różne przedmioty, które są mu pomocne przy wykonywaniu zadań;
 • jest roztargnione, brak mu koncentracji;
 • zapomina o wykonaniu prostych czynności związanych z codziennością;


Dziecko z ADHD odznacza się także nadmierną aktywnością:

 • ciągle jest zniecierpliwione;
 • nie umie usiedzieć w jednym miejscu;
 • biega wokoło, wspina się na różne przedmioty;
 • nie potrafi spokojnie się bawić;
 • bez przerwy się wierci;
 • jest nadmiernie gadatliwe;
 • przerywa rozmowę innych, wtrąca się bez powodu;
 • nie czeka na swoją kolej;
 • często przeszkadza innym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *