Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to zaburzenie zachowania. Dzieci z tą przypadłością są niesforne, impulsywne, trudne do upilnowania, a przez to narażone na częste urazy. Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Co to jest ADHD?

Zaburzenie to ma kilka nazw. W Europie na przypadłość tą zwykło się mówić zespół hiperkinetyczny, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Polsce częściej funkcjonuje nazwa zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagiADHD.

Sam skrót ADHD najczęściej bywa rozumiany jako zespół nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi. Każdą z tych nazw można stosować zamiennie.

Polega na zaburzeniach koncentracji i uwagi, chory odznacza się nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Powody tego schorzenia są związane z patologią wieku rozwojowego. Choroba może występować zarówno w wieku dorosłym jak i dziecięcym.

Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się pomiędzy czwartym a siódmym rokiem życia. Bywa, że o pierwszych symptomach rodzice nawet nie wiedzą, ale czasami przypominają sobie, że już we wczesnym dzieciństwie maluch miał kłopoty ze snem, był niespokojny i gwałtowny, często płakał bez powodu, silnie reagował na wszystko wokoło.

Przypuszcza się, że zaburzenia związane z chorobą mogą być spowodowane pewnym stopniem niedojrzałości ośrodka układu nerwowego, wynikające z zaburzeń rozwoju płodu lub deficytami w bardzo wczesnym dzieciństwie (np. pobyt w szpitalu).