To, co odróżnia metodę Reiki od innych metod uzdrawiania czy bioenergoterapii, to przede wszystkim założenia dotyczący przyczyn powstawania chorób i problemów ze zdrowiem, a także sposoby ich rozwiązywania.

W metodzie Reiki zakłada się, że choroba jest wynikiem braku swobodnego przepływu Uniwersalnej Energii Życia przez wszystkie ciała człowieka (fizyczne i energetyczne), co powoduje występowanie dysharmonii pomiędzy nimi. Aby odzyskać dojrzalakobieta.pl i dobre samopoczucie należy więc tę harmonie przywrócić.

Dokonuje tego terapeuta wykonując zabieg, który jest dokładnie określonym rytuałem przykładania rąk do szczególnych miejsc na ciele chorego. Miejsca te są ściśle określone (są to czakry – centra energetyczne w ciele człowieka) a szczególne układy rąk gwarantują odpowiednią częstotliwość przekazywanej energii.

Do integralnych elementów metody należy zapoznanie pacjenta z Regułami Życia opracowanymi przez Mikao Usui i zachęcenie go do ich przestrzegania. Reguły te znane są każdemu adeptowi Reiki, do niech należą między innymi:

  • właśnie dziś nie złość się – czakra serca i splotu słonecznego – ciało emocjonalne,
  • właśnie dziś nie martw się – czakra serca – ciało astralne,
  • szanuj rodziców, nauczycieli, ludzi starszych – czakra korzenia,
  • uczciwie zarabiaj na chleb – czakra krzyżowa, czakra serca,
  • bądź wdzięczny za wszystko – czakra korony – ciało duchowe.