Jeśli nie chcesz, by po Twojej śmierci rodzina poróżniła się w sporze o Twój majątek, koniecznie już teraz spisz odpowiedni testament. Sprawdź po co się spisuje testament, kiedy i jak to zrobić.

Testament, czyli podejmujemy poważne decyzje

Warunkiem pisania testamentu, czyli ostatniej woli jest rozporządzenie własnością tylko jednego spadkodawcy. Pamiętaj, że nie można sporządzić testamentów wspólnych. Niezasadne są też takie obawy, że raz napisany testament nie może ulec zmianie. Testament może zostać odwołany przez spadkodawcę w każdym momencie w całości lub też w danej jego części. Odwołany testament należy zastąpić nowym.

W spisywaniu i odwoływaniu swojego testamentu nie można mieć przedstawiciela. Testament jest nieważny, gdy był sporządzony przez osobę, która była nieświadoma podjętych decyzji i tym samym nieświadomie wyrażała swoją wolę czy pod wpływem groźby, w efekcie błędu i wymuszenia. Innymi słowami testament może sporządzić osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Rodzaje testamentów

W zależności od rodzaju okoliczności życiowych można sporządzić różne testamenty. Do podstawowych, tzw. testamentów zwykłych należą:

  • testament własnoręczny (holograficzny): czyli taki, który jest napisany w całości pismem ręcznym, podpisany osobiście z i datą
  • testament notarialny: dokument sporządzony w formie aktu notarialnego w kancelarii przez notariusza