Taniec nowoczesny powstał na początku XX wieku. Jest bardzo wyrazisty i wymaga od tancerza sporej kondycji i skoordynowania wszystkich ruchów. To obecnie najbardziej popularna sztuka tańca.

Krótka historia tańca nowoczesnego

Taniec nowoczesny wywodzi się z klasycznego baletu, jednak nie ma w nim miejsca na sztywne reguły i ramy tańca klasycznego. Powstawał na przełomie XIX i XX wieku w Europie, a od 1930 roku opanował także Amerykę.

Taniec nowoczesny był wyrazem buntu tancerzy przeciwko klasycznemu stylowi tańca. Jest bardzo często mylony z tańcem współczesnym.

Styl tańca nowoczesnego

Choć taniec nowoczesny buntuje się przeciwko sztywności tańca klasycznego, wywodzi się z niego i swój styl czerpie bezpośrednio z klasyki. Nie sposób nauczyć się tańczyć w styl nowoczesnym bez znajomości techniki tańca klasycznego.

Podstawowe kroki baletu łączą się tu z elementami akrobatyki. Tancerze muszą odznaczać się nie tylko precyzją ruchów, ale przede wszystkim wysoką kondycją i sprawnością fizyczną. Taniec nowoczesny jest bardzo dynamiczny i nie ma określonych konkretnych reguł.

Główny nacisk kładzie się tu na wyrażanie emocji przy pomocy warsztatu tanecznego. Tancerze najczęściej wymyślają własne układy taneczne, które mają być odzwierciedleniem ich uczuć i emocji.