Przeszczep narządów często pozostaje jedyną szansą na uratowanie ludzkiego życia. Wiele osób w oczekiwaniu na „szansę na drugie życie” – umiera. Jak można się stać dawcą, jak długo się czeka na nerkę lub wątrobę oraz co Polacy wiedzą o przeszczepach?

Co to jest przeszczep?

To przeszczepienie narządu w jego całości bądź części. Nauka, która szczegółowo wyjaśnia to zagadnienie określana jest transplantologią. Stąd przeszczep to inaczej transplantat. Mogą nim być tkanki jak np. skóra, kości i rogówka, komórki albo narządy (wątroba, serce czy nerka), które dla biorcy pozyskuje się od dawcy.

Ciekawostką jest fakt, że pierwszy przeszczep na świecie odbył się w 1954 roku w Bostonie i polegał na przeszczepieniu nerki. W Polsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok odbyła się 11 lat później we Wrocławiu.

Co musi być spełnione żeby przeszczep się udał?

Pod uwagę brane są takie sprawy jak zgodność tkankowa, właściwy dobór biorcy i dawcy, odpowiednie leczenie immunosupresyjne, użycie odpowiedniego płynu prezerwacyjnego i sposobu prezerwacji dla transplantu, umiejętność rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy, a także zapobieganie powikłaniom.