Dla dwóch narodowości to samo słowo może mieć różne znaczenia, a nawet zabarwienie emocjonalne. Wyjściem z takiej sytuacji jest uczenie się nawzajem swoich języków, aby naprawdę dobrze się rozumieć i wzajemnie dopełniać.

Różnice religijne

Prawdziwe „schody” zaczynają się wtedy, gdy różnice pomiędzy małżonkami dotykają tak fundamentalnej kwestii, jak religia. Na religii opiera się cały światopogląd i często wynika z niej zachowanie danej osoby. Małżeństwa międzywyznaniowe są udane tylko wówczas, gdy żaden z partnerów nie próbuje wpłynąć na poglądy religijne drugiego i oboje potrafią wykazać się tolerancją i akceptacją.

Mieszane małżeństwo nie jest łatwe dla żadnej ze stron, ale może być wspaniałe i bardzo udane nawet pomimo różnic.

M. Witczak