Trudno w to uwierzyć, ale aż 42% pacjentów nie wie, jakie prawa im przysługują, a pozostali potrafią wymienić zazwyczaj jedno, dwa. Warto zapoznać się z tymi prawami, a także wiedzieć, gdzie się udać, gdy są one łamane.

Przede wszystkim, aby stwierdzić, czy nasze prawa zostały złamane, trzeba się najpierw z nimi zapoznać.

Oto podstawowe prawa pacjentów:

  • prawo do świadczeń zdrowotnych i przejazdu środkami transportu sanitarnego – nikt nie ma prawa odmówić Ci udzielenia pomocy w nagłych przypadkach. Możesz jej żądać również od zakładów opieki zdrowotnej, które nie mają podpisanej umowy z NFZ.

Personel medyczny musi udzielić pomocy w ramach swoich możliwości, nawet, jeśli na miejscu nie ma odpowiedniego specjalisty. Jako „nagły przypadek” uznaje się ciężkie uszkodzenia ciała, które mogą grozić kalectwem lub pogorszeniem zdrowia, ostre schorzenia, wszystkie przypadki związane z niewydolnością krążenia lub oddychania.

  • prawo do ochrony danych (tajemnicy lekarskiej) – lekarz nie ma prawa udzielać informacji o przyczynach Twojej choroby, Twoim życiu zawodowym, osobistym i o przebytych chorobach. Nie wolno plotkować, komentować owych informacji, ani w żaden sposób udostępniać ich poza gabinetem lekarskim.
  • prawo dostępu do dokumentacji medycznej – masz prawo do wglądu w kartę i historię Twojej choroby, uzyskać kopie dokumentów;
  • prawo do informacji – masz prawo wiedzieć, kto się Tobą zajmuje, jak działają leki, na czym polega Twoja choroba, poznać inne sposoby jej leczenia, ewentualne skutki uboczne;