To, czego się nie da strawić, przechodzi do jelita grubego. W pierwszym jego odcinku dochodzi do odciągnięcia wody z pozostałości treści pokarmowej. W drugiej części okrężnicy formuje się stolec. Ten zaś gromadzi się w odbytnicy i gdy osiągnie odpowiednią objętość, zostaje wydalony.

Gruczoły będące częścią układu pokarmowego to, oprócz wspomnianych wcześniej ślinianek, wątroba i trzustka, bez których pokarm po prostu nie zostałby strawiony, do tego procesu bowiem konieczne są enzymy przez nie wydzielane.

Ludzki układ pokarmowy umożliwia nam bycie stworzeniami wszystkożernymi – to znaczy, że możemy spożywać zarówno pokarmy roślinne jak i zwierzęce.