„Demencja. Trafna diagnoza”

W związku z tym, iż otępienie umysłowe stanowi poważny problem społeczny, warto przyjrzeć się tej przypadłości. Książka pt. „Demencja. Trafna diagnoza” pod redakcją naukową Serge Gauthier i Pedro Rossa-Neto, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, przybliża zagadnienia związane z tym schorzeniem. Publikacja stanowi zbiór ciekawych przypadków, które zdradzają objawy otępienia. Serge Gauthier i Pedro Rossa-Neto opisali zarówno często, jak i rzadko spotykane obrazy kliniczne demencji.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono: skargi chorego, wywiad, badania laboratoryjne (w tym ocenę zdolności poznawczych MMSE, MRI, EEG), rozpoznanie oraz dalszy przebieg choroby. Pod każdym przypadkiem zamieszczono dyskusję. W książce omówiono również testy i badania neuropatologiczne, niektóre z nich zostały zilustrowane kolorowymi mikrofotografiami.

Książka ma na celu poprawić umiejętności diagnostyczne lekarzy, do których zgłaszają się osoby z podejrzeniem demencji. Szczegółowa analiza przedstawionych przypadków klinicznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych klasyfikacji rozpoznać i narzędzi, wzbogaca wiedzę specjalistów.

Choć publikacja jest adresowana do neurologów, psychiatrów i geriatrów, powinien zapoznać się z nią każdy. Przedstawione informacje pozwalają rozpoznać pierwsze objawy otępienia umysłowego. Jeśli zauważymy niepokojące symptomy u naszych bliskich, namówmy ich na wizytę u specjalisty. Wczesna diagnostyka pozwala podjąć leczenie, które spowalnia postęp choroby.

Rodzaj kuracji dobiera się, uwzględniając przyczyny otępienia i stopień nasilenia objawów. Choć terapia farmakologiczna może spowolnić postęp choroby, nie u wszystkich przynosi pożądane rezultaty. W związku z tym, iż osoba dotknięta demencją wymaga szczególnej troski, opieka nad nią bywa wyczerpująca. Krewni, którzy zajmują się chorym, potrzebują wsparcia i pomocy dalszych członków rodziny.

Źródła zdjęć:
  • Wydawca