Postęp sprawia, iż nieustannie musimy podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach. Niektóre instytucje starają się zwiększyć konkurencyjność naszej gospodarki, organizując bezpłatne kursy.

14.07-17.07.2014 r. w Warszawie odbędzie się bezpłatne szkolenie przybliżające zagadnienia związane z przygotowywaniem profesjonalnych ofert handlowych WD01+02/2010/MAZHAM EFS. Kurs prowadzi Altkom Akademia S.A. , która uczestniczy w projekcie „Handlowiec mazowiecki”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie potencjału 180 małych i średnich firm z województwa mazowieckiego, które dotychczas nie korzystały z projektów szkoleniowych z poddziałania 8.1.1. ( konkursy ogłoszone w województwie mazowieckim w latach 2007-2011).

Z kursu mogą skorzystać osoby, które pracują w jednym z małych lub średnich przedsiębiorstw handlowych, mających siedzibę w województwie mazowieckim. Firmy muszą wykazać, iż zatrudniają przedstawiciela handlowego lub specjalistę ds. sprzedaży. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

Program szkolenia:

Przygotowanie profesjonalnych ofert handlowych – WD01+02/2010/MAZHAM.
1. Zasady korzystania z komputerowego edytora tekstu Word.
2. Praca nad dokumentem – zasady tworzenia profesjonalnych dokumentów (unikanie powszechnych błędów).
3. Formatowanie tekstu.
4. Ułatwienia w pracy.
5. Zmiana marginesów i układu strony.
6. Zastosowanie grafiki w dokumencie.
7. Tworzenie i modyfikacja tabel.
8. Kontrola dokumentu.
9. Obiekty w dokumencie Microsoft Word.
10. Wykorzystanie kreatorów i szablonów, tworzenie własnych szablonów.
11. Style.
12. Tworzenie kompletnego dokumentu.
13. Korespondencja seryjna.
14. Przygotowanie dokumentu do wydruku.

Forma prowadzenia zajęć:

• Wykład.
• Warsztaty.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek w Warszawie (siedziba główna)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
(Budynek Warsaw Trade Tower)
tel: 22-460-99-99
fax: 22-460-99-90

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Rafał Droździewicz
tel: 801 809 977