Poradniki Styl życia

Zasiłki dla najuboższych

System ubezpieczeń społecznych nieustannie budzi kontrowersje. Emerytura nie zawsze pozwala na godne życie. Co zrobić, gdy comiesięczne wpływy są zbyt niskie?

System ubezpieczeń społecznych nieustannie budzi kontrowersje. Emerytura nie zawsze pozwala na godne życie. Co zrobić, gdy comiesięczne wpływy są zbyt niskie?

Choć emerytury co roku ulegają waloryzacji, osoby, które otrzymują minimum, nie zawsze mogą się utrzymać. Obecnie najniższe świadczenie wynosi niewiele ponad 800 zł. Ta kwota jest stosunkowo niska. Osoby, które mieszkają w dużych miastach, nie są w stanie pokryć swoich zobowiązań wobec spółdzielni mieszkaniowej czy gazowni.

Pomoc państwa

Państwo stara się pomagać ubogim. Niestety, ludzie, którzy żyją w niedostatku, często skarżą się na wady obecnego systemu. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby, które otrzymują najniższą emeryturę?

Zasiłek stały – wymogi

Jeśli miesięczny dochód, w przeliczeniu na mieszkańca gospodarstwa domowego, nie przekracza 542 zł netto, można starać się o przyznanie zasiłku stałego. Osoby samotne, które otrzymują najniższą emeryturę, nie mogą liczyć na tę formę pomocy. Wśród wymogów, które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek stały wymienia się:

  • dochód (542 zł netto na osobę)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub pobieraniu emerytury.

Zasiłek okresowy – kryteria

Urzędnicy, którzy przyznają zasiłki okresowe, kierują się podobnymi kryteriami jak osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków dotyczących stałej formy pomocy.

Zasiłek celowy – wymogi

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zasiłek celowy. W tym przypadku mamy do czynienia z jednorazową formą pomocy. Kwotę zasiłku celowego wyznacza się indywidualnie. Ta forma pomocy jest przyznawana osobom, które z własnych dochodów nie są w stanie zaspokoić niezbędnej potrzeby życiowej np. wykupić drogich leków na nadciśnienie. Osoby, które starają się o przyznanie zasiłku celowego, nie muszą spełniać kryterium dochodowego. Wystarczy, że znajdują się w trudnej sytuacji.

Składanie wniosku

Wniosek dotyczący zasiłku celowego składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Udając się do urzędu, należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokumenty potwierdzające wysokość dochodów np. decyzję ZUS-u określającą wysokość pobieranej emerytury.

Wywiad środowiskowy

W związku z tym, iż zasiłek celowy przyznaje się osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, należy liczyć się z wywiadem środowiskowym. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może zasięgnąć opinii sąsiadów lub sprawdzić, w jakim stanie znajduje się nasze mieszkanie.

Osoby, których nie stać na zakup odzieży czy środków czystości, mogą skorzystać z pomocy Caritasu i organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *