Nadzór nad Rzecznikiem Praw Pacjenta sprawuje aktualny premier. Oznacza to, że nie jest on zależny od żadnej instytucji prywatnej i pozostaje bezstronny.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik przede wszystkim zajmuje się zapobieganiem łamaniu praw pacjentów. Ma prawo między innymi badać, czy strajk lekarzy czy pielęgniarek nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów szpitala. Do jego zadań należy też przedstawianie rządowi aktów prawnych dotyczących praw pacjenta, przygotowuje programy edukacyjne i wydaje publikacje dotyczące ochrony praw pacjenta.

Najważniejszą funkcją, którą pełni Rzecznik Praw Pacjenta jest to, że ma obowiązek reagować w każdej sytuacji, w której jest łamane prawo pacjenta. Analizuje skargi i prowadzi dochodzenia w sprawie naruszeń tych praw.

Rzecznik Ochrony Praw Pacjenta może, jak prokurator, wszczynać niezawisłe postępowanie badające sprawę i prowadzić śledztwo, gdy zachodzi podejrzenie łamania prawa pacjenta.

Według obecnego rzecznika problem łamania praw pacjentów dotyczy szczególnie ginekologii, położnictwa oraz opieki nad małym dzieckiem.