Reumatyzm to potoczna nazwa, pod którą kryje się szerokie pojęcie obejmujące bardzo różne rodzaje schorzeń. Jakie choroby wyróżnia się w ramach pojęcia reumatyzmu?

Co to jest reumatyzm?

Reumatyzm to ogólna nazwa dla nieurazowych schorzeń narządów ruchu, czyli układu kostno-stawowego. Choroby reumatyczne obejmują ponad 200 jednostek chorobowych, w których mamy do czynienia z bólami stawowymi lub mięśniowymi oraz stanem zapalnym stawów i kości. Na reumatyzm może cierpieć każdy bez względu na wiek i płeć, zwłaszcza osoby młode, a także dzieci. Objawy, nasilenie dolegliwości i ich umiejscowienie zależy od rodzaju choroby reumatycznej, na jaką cierpi chory.

Rodzaje chorób reumatycznych

Choroby reumatyczne dzielą się na dolegliwości zapalne stawów z grupy chorób tkanki łącznej oraz niezapalne, nazywane zespołami bólowo-przeciążeniowymi. Do chorób zapalnych należy m.in. reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty, z kolei do chorób niezapalnych – choroby zwyrodnieniowe stawów oraz reumatyzm tkanek miękkich.

Do chorób reumatycznych zaliczamy również m.in.: młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, chorobę Stilla (występująca u małych dzieci), zesztywniające zapalenie kręgosłupa, dnę moczanową, gorączkę reumatyczną, fibromialgię (reumatyzm mięśniowy), chorobę Pageta, sarkoidozę, wirusowe lub bakteryjne zapalenie stawów, zapalenia pochewek ścięgien i kaletek maziowych, choroby stawów towarzyszące chorobom metabolicznym i dokrewnym, martwicze zapalenia naczyń, choroby nowotworowe stawów oraz choroby kości i chrząstek.