W słoneczne, ciepłe dni chętnie odpoczywamy na łonie natury. Warto zapoznać się ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania ogródków działkowych. O czym warto pamiętać?

Przeniesienie praw do dzierżawy

Dotychczas osoba, która dzierżawiła działkę, nie mogła przenieść prawa do użytkowania ogródka na członków rodziny. Nowe prawo na to pozwala pod warunkiem, że zarząd ogródków działkowych pozytywnie rozpatrzy wniosek. Jeśli otrzymamy decyzję odmowną, możemy dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym. Ustawa, która obowiązywała do 19 stycznia bieżącego roku, stanowiła, iż zarząd zawiera umowę z nowym działkowcem. Po zmodyfikowaniu przepisów podpisują ją osoby bezpośrednio zainteresowane. Umowa wymaga poświadczenia notarialnego.

Członkostwo w Polskim Związku Działkowców

Do niedawna osoba, która rezygnowała z członkostwa w Polskim Związku Działkowców, traciła prawo do korzystania z ogródka. Zmodyfikowane prawo zdejmuje z nas obowiązek zapisywania się do stowarzyszeń.

Wpis w księdze wieczystej

W związku, iż prawo do dzierżawy działki czasem budzi ogromne emocje, warto wpisać je do księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli ktoś postanowi podważyć przysługujące nam uprawnienia, będziemy mogli dochodzić racji w sądzie.

Wielkość altan

Prawo definiuje wielkość altan. Przed wprowadzeniem zmian w ustawie powierzchnia zabudowy nie mogła przekraczać 25 metrów kwadratowych. Obecnie można stawiać altany o powierzchni 35 metrów kwadratowych.

Likwidacja ogrodów działkowych

Jeśli samorząd miasta uzna, że teren, na którym znajdują się działki, można zagospodarować w inny sposób, ogródki ulegną likwidacji. Warto jednak pamiętać, iż każdemu działkowcowi przysługuje prawo do odszkodowania za altany i nasadzenia. Jednocześnie samorząd zobowiązuje się do wydzierżawienia ogrodu w innej części miasta.

Zwolnienie z podatku rolnego

Ustawodawca zdjął z działkowców obowiązek płacenia podatku rolnego od nieruchomości. Warto jednak pamiętać, iż każdy użytkownik ogrodów ponosi opłaty związane z ich remontem, doprowadzenie prądu, gazu itp. Ich wysokość ustala się na walnym zgromadzeniu.