Od stycznia 2013 ma nastąpić stopniowe wydłużenie wieku emerytalnego. Temat budzi sporo kontrowersji i obaw. Czy za tą zmianą podążają inne, dotyczące warunków zatrudnienia i ochrony w wieku przedemerytalnym?

W chwili obecnej, od początku przyszłego roku wiek przejścia na emeryturę będzie się zwiększał co miesiąc, aż ostatecznie, w roku 2040 nastąpi zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Będzie on wynosił 67 lat dla obu płci.

Za tym rozwiązaniem przemawiają korzyści ekonomiczne i jest to tendencja ogólnoeuropejska. Jednak to, co podoba się politykom na papierze, niekoniecznie podoba się przeciętnemu obywatelowi, który obawia się, że państwo będzie chciało go wykorzystać.

Za tymi zmianami nie idą na szczęście reformy przywilejów, które przysługują w wieku emerytalnym. Mówi o nich art. 39. Kodeksu Pracy. Okres ochronny wynosi w Polsce cztery lata: w tym czasie pracownik nie może być zwolniony, nie może też zmienić się jego pensja – pod warunkiem, że ma staż pracy uprawniający go do przejścia na emeryturę w wieku ustawowym.

Niestety, jeśli takiego stażu nie ma, dojrzalakobieta.pl go nie obejmują i może zostać zwolniony na zwykłych warunkach.

Wydłużenie wieku emerytalnego nie wpływa na długość okresu ochronnego – obowiązuje on zawsze cztery lata wstecz od określonego ustawą dnia przejścia na emeryturę. Po prostu co rok nabywanie tego prawa będzie przesuwać się o miesiąc – tak, jak wiek emerytalny.