Mobbing to inaczej przemoc psychiczna w miejscu pracy. Jest to rodzaj wywierania presji na pracownika, który ma na celu upokorzenie go i powoduje obniżenie jego wydajności.

Prześladowanie w pracy

Najczęściej zaczyna się od żartów w obecności innych współpracowników, drobnych uwag, przytyków. Mobbing mogą stosować koledzy z pracy, ale zazwyczaj jest on narzędziem pracodawcy. Pracownik jest obrażany, dręczony, nierzadko zastraszany przez swojego przełożonego, ale może się zdarzyć, że pracodawca pada ofiarą niezdyscyplinowanych pracowników.

Aby mówić o mobbingu, sytuacja dręczenia psychicznego musi utrzymywać się przez co najmniej rok, a sytuacje mobbingowe muszą się powtarzać w tym czasie przynajmniej trzy razy w miesiącu.

W świetle tych kryteriów nie każda przemoc jest mobbingiem, jednak warto już zawczasu zacząć notować sytuacje, w których doszło do przemocy.

Pierwsze objawy

Objawami długotrwałego mobbingu w miejscu pracy są: wypalenie zawodowe, zaburzenia w sferze zdrowia psychicznego (depresja, niepokój, bezsenność), oraz obniżony poziom satysfakcji zawodowej. Dodatkowo osoba poddana przemocy gorzej ocenia swoje dojrzalakobieta.pl fizyczne, czuje się zmęczona, zniechęcona do pracy.