Kobieta na rynku pracy Styl życia

Jak rozpoznać mobbing

Mobbing to inaczej przemoc psychiczna w miejscu pracy. Jest to rodzaj wywierania presji na pracownika, który ma na celu upokorzenie go i powoduje obniżenie jego wydajności.

Mobbing to inaczej przemoc psychiczna w miejscu pracy. Jest to rodzaj wywierania presji na pracownika, który ma na celu upokorzenie go i powoduje obniżenie jego wydajności.

Prześladowanie w pracy

Najczęściej zaczyna się od żartów w obecności innych współpracowników, drobnych uwag, przytyków. Mobbing mogą stosować koledzy z pracy, ale zazwyczaj jest on narzędziem pracodawcy. Pracownik jest obrażany, dręczony, nierzadko zastraszany przez swojego przełożonego, ale może się zdarzyć, że pracodawca pada ofiarą niezdyscyplinowanych pracowników.

Aby mówić o mobbingu, sytuacja dręczenia psychicznego musi utrzymywać się przez co najmniej rok, a sytuacje mobbingowe muszą się powtarzać w tym czasie przynajmniej trzy razy w miesiącu.

W świetle tych kryteriów nie każda przemoc jest mobbingiem, jednak warto już zawczasu zacząć notować sytuacje, w których doszło do przemocy.

Pierwsze objawy

Objawami długotrwałego mobbingu w miejscu pracy są: wypalenie zawodowe, zaburzenia w sferze zdrowia psychicznego (depresja, niepokój, bezsenność), oraz obniżony poziom satysfakcji zawodowej. Dodatkowo osoba poddana przemocy gorzej ocenia swoje dojrzalakobieta.pl fizyczne, czuje się zmęczona, zniechęcona do pracy.

Pracownik może odczuwać lęk przed wyjściem z domu, ma kłopoty z trawieniem spowodowane stresem (na przykład pojawiają się wrzody). Zaczyna coraz częściej korzystać ze zwolnień lekarskich, sięga po alkohol, inne używki, staje się kłótliwa i nieprzyjemna dla domowników.

Mobbing jest narastającym problemem społecznym. W dobie kryzysu gospodarczego i lęku przed utratą pracy ludzie coraz częściej godzą się na złe traktowanie ich przez innych. Problem szczególnie dotyka osób, które są w ciągłym kontakcie z innymi ludźmi – na przykład nauczyciele często padają ofiarą mobbingu ze strony uczniów, dotyka on również pielęgniarki.

Gdzie szukać pomocy

Na szczęście powstaje wiele ośrodków, które pomagają ludziom poprawnie zdiagnozować, czy padli ofiarą mobbingu. Podpowiadają, jak zebrać odpowiednią dokumentację, by móc udowodnić przemoc psychiczną w miejscu pracy. Jest to konieczne, gdyż na razie większość pozwów sądowych zostaje oddalonych, lub rozstrzygniętych na korzyść pracodawcy.

Warto notować wszelkie przejawy dyskryminacji w pracy, nie tylko obrazy słowne i zaczepki. Do działań mobbingowych należy również przydzielanie pracownikowi zadań niezgodnych z jego kompetencjami czy talentem, obarczanie go zbyt dużą ilością zadań, nieustanna kontrola, nazbyt skrupulatne rozliczanie się z czasu pracy, obniżenie pensji, narzucanie urlopu, obarczanie nadgodzinami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *