Rodzina W związku

Intercyza małżeńska

Dla wielu osób intercyza równoznaczna jest z brakiem zaufania i założeniem, że miłość się skończy. Ale czy to właśnie tak działa? Czy intercyza przeszkadza miłości, a może jednak jest przejawem szczerości?

Dla wielu osób intercyza równoznaczna jest z brakiem zaufania i założeniem, że miłość się skończy. Ale czy to właśnie tak działa? Czy intercyza przeszkadza miłości, a może jednak jest przejawem szczerości?

Intercyza – umowa majątkowa małżeńska

Intercyza nie występuje jako pojęcie w polskim prawie. Potocznie intercyzą nazywa się umowę, która w prawie nosi nazwę: umowa majątkowa małżeńska. W krajach zachodnich zawieranie intercyzy jest już standardowym krokiem, a nie czymś niezwykłym.

W Polsce zawarcie związku małżeńskiego jest równoznaczne z powstaniem wspólnoty majątkowej małżonków. Oznacza to, że od momentu zawarcia związku małżeńskiego, wszystko to, co małżonkowie zgromadzą od tego momentu, jest wspólne. I nieważne, czy jest to pralka, czy mieszkanie. Również wynagrodzenie za pracę, środki zgromadzone na funduszach, ale i zobowiązania finansowe czy zadłużenie wchodzą w skład majątku wspólnego.

Małżonkowie, którzy podpiszą intercyzę, nie pozostają już we wspólnocie majątkowej. Ważna intercyza to taka, która jest zawarta w formie aktu notarialnego za zgodą obu stron, najpóźniej dzień przed ślubem, a mocy prawnej nabiera w chwili zawarcia związku małżeńskiego przez strony.

Co daje intercyza?

Dzięki zawartej intercyzie partnerzy mogą:

 • ograniczyć wspólność ustawową,
 • rozszerzyć wspólność ustawową,
 • ustanowić rozdzielność majątkową – i w tym przypadku w ogóle nie powstaje wspólnota majątkowa,
 • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.


Intercyzę można podpisać przed ślubem, ale jest to możliwe także i w trakcie trwania małżeństwa. Można ją także zerwać lub odpowiednio zmodyfikować.

Wady i zalety intercyzy

Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę, nie mogą składać wspólnych rozliczeń podatkowych i nie mogą brać wspólnych kredytów. Rozdzielność majątkowa może nie być korzystna w sytuacji, kiedy jedno z małżonków zarabia o wiele mniej niż to drugie.

Jednak dla tej drugiej strony jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Wszystko zależy od tego, jakie zdanie na ten temat mają partnerzy.

Intercyza jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą.

W sytuacji, gdy firma upadnie, rodzina przedsiębiorcy nie spłaca długów jego firmy. Przed pożyczkodawcami odpowiada tylko osoba je zaciągająca, rodzina nie spłaca tych zobowiązań. Jednak w sytuacji, że pożyczkodawca udowodni, że pieniądze te były przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny osoby pożyczającej, wtedy może domagać się zwrotu długu na drodze sądowej. Tak więc intercyza nie zawsze chroni przed wierzycielami męża czy żony.

Rozdzielność majątkowa jest korzystna wtedy, gdy jedna osoba jest znacznie zamożniejsza od drugiej. Zamożniejszy partner zabezpiecza się przed roztrwonieniem majątku przez mniej zamożnego.

W tej sytuacji intercyza weryfikuje to, czy małżeństwo było zawierane z miłości do partnera, czy z miłości do pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, iż pewne składniki majątku nie są wspólną własnością, bez różnicy, czy intercyza jest podpisana, czy nie. Te składniki to:

 • majątek nabyty przed ślubem,
 • majątek odziedziczony,
 • majątek pochodzący z zapisu,
 • majątek pochodzący z darowizny (z wyłączeniem przedmiotów codziennego użytku),
 • przedmioty zaspokajające potrzeby żony lub męża (np. ubrania czy przybory toaletowe),
 • pieniądze z odszkodowania (i przedmioty zakupione za te pieniądze),
 • nagrody pieniężne (i przedmioty zakupione za te pieniądze).

W przypadku śmierci jednego z małżonków drugie dziedziczy po nim, nawet mimo podpisanej intercyzy. W przypadku rozwodu majątek jest dzielony zgodnie z treścią podpisanej intercyzy.

Intercyza jest dobra czy zła?

Nie można odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wszystko zależy od tego, jakie zdanie na ten temat mają partnerzy. Sama umowa majątkowa małżeńska została stworzona po to, aby mogła chronić interesy ludzi.

W sytuacji, gdy obie strony się na nią zgadzają i chcą chronić siebie nawzajem – wtedy ta umowa spełnia swoją rolę. Natomiast w sytuacji, gdy jedna strona boi się utraty swojego majątku bądź chce coś zyskać dzięki małżeństwu – wtedy intercyza podpisywana jest z niewłaściwych powodów.

Decyzja o tym, czy podpisać intercyzę czy też nie, zależy (powinna zależeć) tylko i wyłącznie od partnerów. Najlepiej, aby zasięgnęli opinii prawnika, poznali wszelkie zasady intercyzy, ale przede wszystkim szczerze ze sobą porozmawiali na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *