E-papierosy wymyślono w latach 60-tych poprzedniego wieku, ale dopiero od około 10 lat zaczęły być popularne i użytkowane w zastępstwie zwykłego papierosa. Wyglądem przypominają długopis w którym schowany został smakowy płyn z nikotyną i bateria. Badania potwierdzają że e-papierosy zawierają znacznie większą liczbę substancji które mogą prowadzić do powstania raka. Okazuje się, że wytwarzają rakotwórcze substancje do których należą: formaldehyd i acetaldehyd. Musimy sobie uzmysłowić, że e-papierosy również zawierają nikotynę, więc bezsprzecznie szkodzą zarówno aktywnym jak i biernym palaczom. Lista możliwych chorób które mogą dopaść osobę palącą jest długa, zawiera takie dolegliwości jak nadciśnienie, arytmia serca, atak serca i uszkodzenia mózgu.

E-papierosy miały pomóc osobom palącym w zerwaniu z ciężkim nałogiem, ale okazuje się że również uzależniają i są niezdrowe. Polecamy całkowicie rzucić palenie papierosów, i tych zwykłych i elektronicznych. A jeszcze lepiej – to w ogóle nie zaczynać palić.