Nieprzyjazna atmosfera w biurze

Wiele osób skarży się na nieprzyjazną atmosferę w pracy. Koledzy z pokoju patrzą na siebie wilkiem. Każdy czeka na cudze potknięcie, wierząc, że dzięki niemu awansuje w firmowej hierarchii. Niektórzy współpracownicy nie pozostają bierni. Usiłują przyspieszyć bieg wydarzeń, donosząc na kolegów.

Niezasłużony awans

Kiedy awans otrzymuje osoba, która nie posiada wybitnego talentu i wiedzy, pojawia się frustracja. Warto sobie uzmysłowić, iż piastowanie niższego stanowiska nie oznacza, że jesteśmy gorsi od swojego przełożonego. W pracy, podobnie jak w życiu, liczy się szczęście. Niektórzy mogą poszczycić się szerokimi znajomościami, z których skwapliwie korzystają.

Mobbing

Jeśli w pracy spotykamy się z mobbingiem, powinniśmy zgłosić sprawę przełożonemu. Jeśli to szef jest sprawcą prześladowań i przemocy psychicznej, możemy dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Jeśli ten uzna działania szefa za bezprawne, może zarządzić wypłatę odszkodowania.

Walka o odszkodowanie

Warto jednak pamiętać, iż odszkodowanie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nikt nie chce pracować w firmie, w której nie szanuje się godności. Znalezienie nowej pracy stanowi nie lada wyzwanie, ale jest możliwe. Osoby, które padły ofiarą mobbingu, często tracą wiarę we własne możliwości. W związku z tym, iż gwałtownie spada ich samoocena, nie przekonują potencjalnych pracodawców do swojej kandydatury.