30 kwietnia bieżącego roku upłynie termin składania zeznań podatkowych za 2013 rok. O jakich zmianach w rozliczeniach PIT warto wiedzieć?

Kwota wolna od podatku

Osoby, których dochody w 2013 roku nie przekroczyły 3091 zł, nie muszą płacić podatku, aczkolwiek niskie zarobki nie zwalniają ich z obowiązku złożenia PIT.

Nowe formularze PIT

Nie korzystajmy ze starych formularzy. W międzyczasie wprowadzono wiele zmian, które znalazły odzwierciedlenie w nowych druczkach. Modyfikacje dotyczą ulg podatkowych, rozliczania przychodów twórców czy też odliczania darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i cele religijne.

Ulga na internet

Nie każdy może odliczyć sobie wydatki poniesione na internet. Nowe przepisy stanowią, iż to prawo przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach. Innymi słowy, z ulgi internetowej może skorzystać tylko ten, kto tego dotychczas nie robił lub uwzględnił ulgę tylko raz w deklaracji podatkowej za 2012 rok. Limit wciąż wynosi 760 zł. Podatnik, który pragnie odliczyć wydatki poniesione na dostęp do sieci, musi posiadać dokumenty potwierdzające korzystanie z usług dostawcy internetu. Wspólna faktura za internet i kablówkę nie spełnia tego wymogu. Warto pamiętać, iż miejsce i sposób nawiązywania połączenia z siecią, nie ma znaczenia.