W dzisiejszych czasach nie wystarcza raz zdobyć zawód i trzymać się go przez całe życie. Ciągłe doskonalenie, przyswajanie nowej wiedzy a nawet przekwalifikowanie zawodowe to konieczność. Co dają osobom bezrobotnym kursy i szkolenia?

Po co mi kurs?

Trudna sytuacja na rynku pracy wymusza na pracownikach i osobach poszukujących pracy nieustanne poszerzanie wiedzy. Bezpłatne kursy i szkolenia mogą być atrakcyjne dla starszych osób bezrobotnych, które mają już niezbędne doświadczenie na rynku pracy, jednak brakuje im niektórych umiejętności, np. obsługi komputera, urządzeń biurowych czy specjalistycznych programów oraz znajomości języków obcych. Odbycie kursu to dla nich szansa na powrót na rynek pracy. Powodzeniem cieszą się także kursy, które pozwalają na zawodowe przekwalifikowanie. W ten sposób szybko i bezpłatnie można zdobyć umiejętności z zakresu bukieciarstwa, księgowości czy murarstwa albo zrobić kurs prawa jazdy. Urzędy Pracy oferują także szkolenia z zakresu doskonalenia metod poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe i różnego rodzaju zajęcia warsztatowe.

Jak dostać się na kurs?

Kursy dla bezrobotnych są zazwyczaj organizowane przez Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ochotnicze Hufce Pracy czy Biura Karier. Mogą być finansowane ze środków Urzędu Pracy (a więc dotowane przez państwo), a także dofinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Kapitał Ludzki. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego urzędu (np. Powiatowego Urzędu Pracy) i spełniać niezbędne warunki, by rozpocząć szkolenie.

Promowane są zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne, o szczególnej sytuacji na rynku pracy, osoby w wieku “45+” oraz do 25-go roku życia. Niektóre programy gwarantują dofinansowanie wybranego szkolenia, pod warunkiem, że po zakończeniu kursu konkretny pracodawca przyjmie bezrobotnego do pracy. Inne oferują konkretne szkolenia na dwóch poziomach: doskonalących własne umiejętności lub pomagających przekształcić się na inny zawód. Warto wiedzieć, że z reguły określone są warunki uczestnictwa w kursie, np. ilość godzin szkolenia oraz egzaminy, które należy zdać. Ich niedopełnienie skutkuje zwrotem przyznanej dotacji przez bezrobotnego.