Choroba wieńcowa jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów – warto wiedzieć, jakie są jej objawy oraz co zrobić, aby nie zachorować.

Choroba wieńcowa – co to jest?

Jest to choroba niedokrwienna serca, czyli inaczej taki stan, w którym występuje niewystarczająca podaż tlenu do komórek mięśnia sercowego. Występuje najczęściej u osób w wieku od 40 do 55 lat, lecz jest coraz więcej przypadków zachorowań u młodszych osób.

Choroba wieńcowa zazwyczaj jest skutkiem zwężenia, skurczu bądź całkowitego zamknięcia tętnicy wieńcowej, co jest konsekwencją choroby całego układu sercowo-naczyniowego. Jedną z takich chorób jest miażdżyca, która polega na tym, że materiał tłuszczowy z krwi odkłada się w tętnicach w postaci blaszek.

Te blaszki z czasem się powiększają, czego skutkiem jest zwężenie światła naczyń oraz zniszczenie ścian tych naczyń. Krew, która płynie do mięśnia sercowego, ma spowolnione tempo właśnie z powodu zwężonych świateł naczyń. Konsekwencją tego jest niedotlenienie mięśnia sercowego. Moze to doprowadzić do śmierci