Konwencja o prawach dziecka to najważniejszy na świecie dokument dotyczący praw dzieci, który-co warto zauważyć powstał z inicjatywy Polski. Gwarantuje prawa każdemu dziecku, niezależnie od statusu, wyznania, rasy, a dorosłym nakazuje ich respektowanie.

Konwencja jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka – podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie – z wyjątkiem Somalii i USA – ją ratyfikowały.

Konwencja nazywana jest Światową Konstytucją Praw Dziecka; jest dokumentem, który uznaje pełną podmiotowość każdego dziecka. Sformułowano w niej katalog należnych dzieciom praw – obejmujący prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i – w niewielkim zakresie – prawa ekonomiczne (ponieważ dziecko powinno się uczyć, a nie pracować), wyznaczono uniwersalne normy prawne ochrony dzieci przed zaniedbaniem, złym traktowaniem i wyzyskiem.
W myśl Konwencji dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Konwencja mówi, że dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, że rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka, a państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach. W związku z 25-leciem Konwencji o Prawach Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka przygotował kampanię społeczna, realizowaną przez agencję TELESCOPE. W skład kampanii wchodzi spot telewizyjny i radiowy oraz plakaty.
„Poprzez kampanię przypominamy, że Konwencja Praw Dziecka będzie działać tylko wtedy, kiedy będzie w świadomości dorosłych“– dodaje Malina Wieczorek, dyrektor TELESCOPE „Pamiętajmy o prawach dziecka, pamiętajmy że wszyscy byliśmy dziećmi“.

Link do spotu
Making-of