GMO to organizmy zmodyfikowane genetycznie. Są to organizmy inne niż organizm człowieka, mogą to więc być rośliny bądź zwierzęta, które są później spożywane przez ludzi.

Wiele osób boi się żywności GMO, ponieważ zakłada, że GMO to samo zło. A czym w ogóle jest żywność GMO? Czy już taka istnieje czy jest dopiero w wyobraźni naukowców?

Żywność GMO

Żywność GMO to żywność, która zawiera, składa się lub jest wyprodukowana z organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Żywność taka już jest na rynku. Jest ona wprowadzana do obroty zgodnie z odpowiednimi procedurami określonymi w europejskim rozporządzeniu dotyczącym genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. To czy żywność zostanie wprowadzona do obrotu, decydują właściwe instytucje UE.

Podział żywności GMO

Żywność GMO można podzielić ze względu na stopień integracji genetycznej w artykuły spożywcze na:
• żywność w całości wytworzoną sztucznie za pomocą technik modyfikacji genetycznej (np. świeże pomidory, ziemniaki);
• żywność zawierająca przetworzone GMO (np. koncentraty zup z pomidorów, frytki mrożone);
• żywność produkowaną z zastosowaniem GMO (np. chleb pieczony z wykorzystaniem transgenicznych drożdży, piwo produkowane z zastosowaniem drożdży transgenicznych);
• produkty żywnościowe pochodne GMO, lecz nie zawierające żadnych komponentów transgenicznych (np. olej rzepakowy otrzymywany z transgenicznego rzepaku).

Przykłady modyfikacji

Modyfikacji genetycznej podlegają przede wszystkim rośliny, które mają duże znaczenie gospodarcze. Ich genom jest zmieniany po to, aby rośliny te miały pożądane przez człowieka cechy (np. większą trwałość i odporność na herbicydy czy szkodniki, podniesienie cech jakościowych, intensywniejszy kolor w przypadku roślin ozdobnych itd.). Około 60 gatunków roślin mających znaczenie dla człowieka, zostało zmodyfikowanych genetycznie.