Z czego wynika motywacja za wszelką cenę
Paige Cody z Unsplash

Każdy posiada jakieś cele, do których dąży. Jedni pragną ukończyć prestiżowe studia, dlatego swój czas poświęcają intensywnej nauce. Drudzy pracują nad rozkręceniem własnej firmy i uczynienia z niej stałego źródła dochodu. Problem rodzi jednak motywacja za wszelką cenę. Dlaczego niektórzy nie zważają na innych, tylko po trupach dążą do celu? Co nimi kieruje i jak zrozumieć takich ludzi?

Spis treści:

  1. Dlaczego dzieci z dysfunkcyjnych rodzin dążą do celu po trupach?
  2. Z czego wynika motywacja za wszelką cenę? Osobowość typu A
  3. Narcystyczne zaburzenie osobowości a brak empatii
  4. Perfekcjonista i jego wysokie wymagania
  5. Jak działa makiawelista?

Dlaczego dzieci z dysfunkcyjnych rodzin dążą do celu po trupach?

Każdy człowiek ma za sobą jakieś doświadczenia, te mogą mieć charakter wspierający lub trudny. Osoby, które dorastają w dysfunkcyjnych rodzinach, często nie mogą liczyć na dobry start w przyszłość. Rodzic, który nadużywa alkoholu, raczej nie pomoże dziecku w znalezieniu dobrze płatnej pracy zgodnej z jego zainteresowaniami. Nie kupi mu też mieszkania. Osoby, które wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, nie ustają w wysiłkach, aby mimo niesprzyjających okoliczności osiągnąć sukces. Potrafią ciężko pracować, aby ukończyć szkołę, dobre studia, założyć własną firmę lub zyskać pracę marzeń. Niestety, w ich przypadku czasem w grę wchodzi motywacja za wszelką cenę. Osoby, które dorastały w rodzinie skażonej przemocą i ubóstwem, za wszelką cenę chcą się wyrwać ze swojego środowiska. Dla nich to kwestia porównywalna z walką o przetrwanie. W celu uzyskania osobistych korzyści, np. awansu, potrafią zrobić wiele. Często nie zważają przy tym na innych, gdy manipulują i oszukują, gdyż najważniejsze jest dla nich wyrwanie się z biedy.  Dążenie po trupach do celu ułatwia im też słabiej rozwinięta empatia i przeświadczenie, że po ludziach nie można spodziewać się niczego dobrego. W rezultacie nie współczują oni ludziom, których krzywdzą w celu dojścia do celu.

Z czego wynika motywacja za wszelką cenę? Osobowość typu A

Osobowość typu A również przejawia się niepokojącym zachowaniem. Tacy ludzie stawiają sobie wysoko poprzeczkę. Lubią rywalizację, dlatego nie boją się nawet krótkich terminów czy skomplikowanych zadań. Zarówno sobie, jak i innym stawiają wysokie oczekiwania. Nieustannie koncentrują się na dążeniu do celu, przez co nie potrafią odpoczywać. To może zakończyć się pogorszeniem zdrowia. Każdy z nas posiada określone zasoby, po ich wyczerpaniu nie jest w stanie efektywnie funkcjonować. Musi odpocząć i zregenerować siły.

Narcystyczne zaburzenie osobowości a brak empatii

Motywacja za wszelką cenę to również cecha, którą przejawiają jednostki cierpiące na narcystyczne zaburzenie osobowości. Tacy ludzie bardzo lubią błyszczeć i znajdować się w centrum uwagi. W dzieciństwie mogli zaznać braku uwagi ze strony rodziców, którzy byli zajęci własnymi sprawami. Także nadopiekuńczość czy nadmierna krytyka opiekunów sprzyja narcyzmowi. Psycholodzy uważają też, iż niektóre cechy temperamentu uwarunkowane genetycznie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia tego rodzaju zaburzenia osobowości. Niestety, narcyz jest całkowicie pozbawiony empatii. Nie potrafi innym współczuć, dlatego traktuje ich jako narzędzie do osiągnięcia określonych celów. Kiedy człowiek staje się bezużyteczny dla narcyza, ten zrywa z nim kontakt. Tacy ludzie nie mają żadnych wyrzutów sumienia, gdy dążą po trupach do celu. Liczy się dla nich tylko zaspokojenie osobistych korzyści.

Perfekcjonista i jego wysokie wymagania

Perfekcjonista podobnie jak osobowość typu A stawia sobie wysokie wymagania. Każde zadanie chce zrealizować idealnie. Wkłada w nie ogromną pracę, jednak nigdy nie jest zadowolony z efektu końcowego. Nawet słowa pochwały ze strony innych ludzi krótko oddziałują na samopoczucie perfekcjonisty. Po chwili bowiem odzywa się jego wewnętrzny krytyk, który poddaje w wątpliwość jego talenty i kompetencje. W rezultacie perfekcjonista nigdy nie odczuwa satysfakcji z życia. Wciąż bierze udział w wyścigu, którego nie jest w stanie wygrać, gdyż rządzi nim niskie poczucie własnej wartości. Praca nad nim może nauczyć trudnej sztuki odpuszczania i przyczynić się do wzrostu zadowolenia z życia.

Jak działa makiawelista?

Makiawelista, czyli manipulator, także po trupach dąży do celu. Nie zważa przy tym na ludzi, których krzywdzi. Do makiawelistów można zaliczyć wielu światowych przywódców, którzy mają charyzmę, potrafią zaprezentować się z dobrej strony i przekonać do siebie społeczeństwo. Tacy ludzie jednak dla wygranych wyborów są w stanie zrobić wszystko. Ich motywacja za wszelką cenę często przynosi ogromne szkody społeczne. Prowadzi do dziury budżetowej przez nadmierne rozdawnictwo uprawiane w ramach kampanii wyborczej, polaryzacji obywateli i napuszczania jednych grup na drugie. Makiawelista zna różne techniki manipulacji, nie ma też wyrzutów sumienia z powodu oszustw, jakich się dopuszcza.

Choć za dążeniem po trupach do celu często stoją trudne ludzkie historie, to nie usprawiedliwia to osób, które krzywdzą innych, aby dopiąć swego.  Wiele z nich potrzebuje profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Jednak zazwyczaj makiawelista czy narcyz nie chce z niego skorzystać, gdyż brak empatii i wyrzutów sumienia służy rozwojowi jego kariery.