Osoby, które ukończyły 60. rok życia często czują się niepotrzebne. Przejście na emeryturę dezorganizuje dotychczasowe życie. Jak twórczo wykorzystać wolny czas?

Naprzeciw osobom, które pragną kreatywnie spędzać wolny czas, wychodzi Stowarzyszenie Willa Decjusza. Organizuje ono warsztaty literackie dla ludzi, którzy ukończyli 60. rok życia. Spotkania przewidują zajęcia z tworzenia tekstów literackich i użytkowych. Zajęcia „SAGA – warsztaty kreatywności” będą odbywały się od połowy kwietnia do połowy czerwca 2014 roku w Krakowie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza (villa.org.pl). Stosowny dokument można poddać ze strony projektu www.saga.villa.org.pl. Wypełniony formularz należy przesłać do 6 kwietnia na adres mailowy projekty@villa.org.pl, podając w tytule maila „SAGA”. O uczestnictwie w warsztatach nie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wezmą udział w zajęciach, zostaną o tym poinformowane telefonicznie lub mailowo.

SAGA – warsztaty kreatywności” – cele

„SAGA – warsztaty kreatywności” to program, który łączy w sobie zadania edukacyjne, integracyjne i aktywizacyjne osób starszych. Jego celem jest wykorzystanie wiedzy, kompetencji i potencjału ludzi po 60. roku życia. Uczestnicy warsztatów będą szlifować umiejętności literackie za sprawą konwersatoriów, pracy z tekstami, gier literackich i odrabianiu zadań domowych.

Osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach, mogą zapisać się do jednej z kilku grup:

  • proza, tę formę poleca się osobom, które cenią sobie klasyczne podejście do literatury oraz ludziom otwartym na niestandardowe formy wyrazu. Ćwiczenia obejmują takie gatunki literackie jak powieści, dzienniki, legendy i scenariusze. Zajęcia poprowadzi Michał Olszewski, znany pisarz i dziennikarz.
  • media, ta forma jest adresowana do osób, które pragną zapoznać się formami literackimi wykorzystywanymi przez środki masowego przekazu tj. felietony, reportaże, wywiady czy recenzje. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Kubisiowska, dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”.

Kurs kreatywnego pisania uzupełniają:

  • salony literackie, podczas których będzie można spotkać się z pisarzami i poetami;
  • Klub Saga, zajęcia współtowarzyszące warsztatom np. wyjście do teatru;
  • konkurs literacki, który stanowi swoiste podsumowanie warsztatów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

Projekt „SAGA – warsztaty kreatywności” jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.