Statystyki dotyczące prześladowań w pracy są niewesołe – tylko co czwarty prześladowca zostaje ukarany. Z mobbingiem jednak można i trzeba walczyć – trzeba tylko wiedzieć, jak. Podpowiemy Ci, gdzie szukać pomocy.

Polskie prawo posiada regulacje dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i przemocy psychicznej oraz wszelkim przejawom dyskryminacji i molestowania seksualnego. Niestety – bardzo często pracownicy nie mają pojęcia o przysługującej im ochronie. W większości przypadków godzą się na złe traktowanie mimo znajomości prawa, ze względu na lęk przed utratą pracy.

Tymczasem w Polsce prężnie działają dwa ośrodki pomocy, gdzie mogą udać się po radę ofiary przemocy w pracy. Są to Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe. Obie organizacje obejmują swym zasięgiem całą Polskę i oferują darmowe porady prawne, spotkania z psychologiem i wsparcie telefoniczne i mailowe.

Jeżeli pracodawca zauważy problem związany z mobbingiem, może poprosić o zorganizowanie szkolenia z zarządzania i współpracy, by poprawić atmosferę w firmie. Organizacje te pomagają też wstępnie rozstrzygnąć, czy pracownik faktycznie padł ofiarą mobbingu, czy nie.

Dlaczego warto podjąć walkę? Samo powiedzenie „dość” i ucieczka z miejsca pracy nie zaleczą szkód psychicznych powstałych w wyniku mobbingowania. Poczucie niesprawiedliwości, krzywdy i upokorzenia zostaje w pracowniku na długo i rzutuje na jego kolejną pracę. Postawienie się dręczycielowi jest formą terapii, zrzuceniem z barków olbrzymiego ładunku emocjonalnego.