Czy świat bez przemocy może istnieć? Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, aktach zbrojnych i agresji stosowanej wobec rodziny. Czy przemoc leży w naturze człowieka?

Wyniki wielu badań pokazują, iż w sprzyjających warunkach nawet najspokojniejsze osoby, które nigdy nie stosowały przemocy, zmieniają się i jest ona dla nich czymś naturalnym. Szokujące? Owszem. Dowiedzmy się więc, co to były za badania.

Czym jest przemoc?

Przemoc definiowana jest w różny sposób. Najczęściej opisuje się ją jako relację pomiędzy ludźmi, która polega na użyciu przeważającej siły i ma na celu świadome zaszkodzenie ofierze, poniżenie jej i zadanie jej cierpienia. Ofiara ma odczuć działanie przemocy i ma się podporządkować oprawcy.

Badania dotyczące przemocy

Na przestrzeni lat naukowcy prowadzili eksperymenty związane z przemocą. Wyniki nie były zadowalające, okazało się bowiem, iż przemoc nigdy nie zniknie.

Eksperyment więzienny Philipsa Zimbardo

Jest to jeden z najbardziej znanych eksperymentów na temat przemocy. Został on przeprowadzony w 1971 roku przez grupę psychologów i miał na celu określenie efektów symulacji życia więziennego na psychikę badanych. Grupę 24 studentów, o dobrej kondycji psychofizycznej i braku kryminalnej przeszłości, losowo podzielono na więźniów i strażników.

Doświadczenie przerwano już po 6 dniach, bowiem studenci za bardzo wczuwali się w swoją rolę, a szalę przeważyły gorszące praktyki strażników, m.in. zmuszanie więźniów do symulowania aktów homoseksualnych. Poprzez eksperyment udowodniono, iż w specyficznych warunkach zdrowi psychicznie ludzie z łatwością wcielają się w role ofiar i oprawców. Na podstawie tego badania zostały tez nakręcone filmy, m.in. „Eksperyment” z 2001 roku.