Eksperyment Bandury

Albert Bandura opisał teorię społecznego uczenia się, czyli naśladowania. Przeprowadził eksperyment, który polegał na pokazywaniu dzieciom filmu, na którym osoba dorosła niszczyła manekin. Kiedy dzieci miały dostęp do takiego manekina, również go niszczyły, używając na to również sposobów niezaobserwowanych na filmie. Dla porównania dzieci, które nie widziały filmu, nie wykazywały tego typu skłonności. Bandura stwierdził, iż jest to modelowanie – czyli mechanizm naśladowania zaobserwowanych zachowań, również agresywnych.

Wyniki wielu badań jasno pokazują, iż w sprzyjających warunkach człowiek ma naturalne skłonności do przemocy. Jednocześnie posiada rozum, aby świadomie podejmować decyzje i żyć bez niej. Zachowanie dzieci warto zaś kształtować, poprzez pokazywanie im dobrych wzorców.

Sabina Sosnowska,  Małgorzata Ptak