Opanowanie

Wielu osobom, w tym pracownikom wyższego szczebla, panowanie nad emocjami nastręcza trudności. Jeśli czujemy, że za chwilę nastąpi wybuch, wyjdźmy do łazienki. Weźmy kilka głębokich oddechów. Świetne rezultaty przynosi też umieszczenie nadgarstków pod strumieniem chłodnej wody. Gdy uznamy, że emocje uległy ostudzeniu, możemy wrócić do biura i odnieść się do zaistniałego problemu w sposób merytoryczny. Pamiętajmy, że atak personalny nie prowadzi do niczego dobrego. Sprawia, iż człowiek, do którego kierujemy pretensje, zamyka się w sobie i staje się głuchy na nasze argumenty.

Asertywność

Osoby, które są asertywne, rzadziej zmagają się z problemami na niwie zawodowej. Niektórzy uważają, że biorąc na swoje barki kolejne zobowiązania, zaskarbią sobie szacunek szefa. W rzeczywistości osoba, która nie potrafi powiedzieć „dość”, żyje w permanentnym stresie. Pamiętajmy, że doba trwa 24 godziny, z czego 8 spędzamy w pracy. Nie możemy przeskoczyć pewnych ograniczeń.

Nie przejmujmy się, gdy nasze starania nie przynoszą pożądanych rezultatów. W firmie spotykają się ludzie, którzy różnią się spojrzeniem na życie. Nie każdy musi nas lubić. Wystarczy, że potrafi z nami współpracować.