Psychologia

Jak powinna wyglądać rozmowa z szefem?

rozmowa z szefem

Jason Goodman z Unsplash

Atmosfera w pracy odgrywa znacznie bardziej istotną rolę, niż wielu z nas przypuszcza. To od niej zależy zaangażowanie pracowników i ich efektywność. Często jednak kuleje komunikacja z przełożonym, przez co projekty wypadają poniżej oczekiwań. Jak powinna wyglądać rozmowa z szefem?

Spis treści:

  1. Dlaczego konflikty w pracy są pożądane?
  2. Dlaczego otwarta komunikacja z szefem jest tak ważna?
  3. Lęk przed zwolnieniem i efekt Golema
  4. Informacja zwrotna to przywilej nie tylko szefa
  5. Zarządzanie strachem i straszenie zwolnieniem. Jak uwolnić się spod rządów toksycznego szefa?
  6. Jak powinna wyglądać rozmowa z szefem?

Dlaczego konflikty w pracy są pożądane?

Chaos organizacyjny, brak odpowiedzialności, brak koncentracji na efektach, nieporozumienia w zespole – to wszystko należy zwalczać, gdyż negatywnie wpływa na jakość pracy. Trudniej osiągnąć sukces, gdy każdy członek zespołu zachowuje się jak osobny atom. Niemniej często błędnie zakładamy, że unikanie konfliktów ma sens. Tymczasem te prowadzą do rozwoju, zmiany pewnych utartych schematów, które nie zawsze są dla nas dobre. Ważne jednak, aby konflikty były prowadzone w wyważony sposób, z poszanowaniem drugiego człowieka. Tylko w takiej sytuacji otwierają nas na nowe rozwiązania. Poza tym nie należy milczeć, gdy coś nam nie pasuje, bo z czasem tylko narasta frustracja, a spada nasza efektywność.

Dlaczego otwarta komunikacja z szefem jest tak ważna?

Bardzo ważna jest otwarta komunikacja, ponieważ szef często nie zdaje sobie sprawy, jak nasza praca wygląda w praktyce. Jemu wydaje się, że wszystko możemy zrobić z dnia na dzień. Tymczasem stworzenie jednego planu nierzadko wymaga 3 dni roboczych. Nie da się z dnia na dzień przygotować kilku planów. Warto to uzmysłowić szefowi, aby wiedział, ile poszczególne działania zajmują czasu. W ten sposób możemy lepiej rozplanować pracę całego zespołu. Kiedy towarzyszy nam lęk przed zwolnieniem z pracy, milczymy, a to odbywa się negatywnie na naszym samopoczuciu i efektywności. Kiedy zarywamy kolejną noc, aby dostarczyć szefowi plan, czujemy, jak narasta w nas zmęczenie, frustracja i złość. W pewnym momencie możemy wybuchnąć, popełnić błąd lub wykazać się brakiem kreatywności.

Lęk przed zwolnieniem i efekt Golema

Lęk przed zwolnieniem sprawia, że wielu z nas nie wyraża sprzeciwu nawet wówczas, gdy w firmie źle się dzieje. Jednak nasze zasoby są ograniczone. Czasem nadmierne obciążenie pracą prowadzi do zmęczenia, przez co łatwiej popełniamy błędy, które de facto dają przełożonemu podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę. Obserwujemy tutaj efekt Golema, czyli negatywnej samospełniającej się przepowiedni.

Informacja zwrotna to przywilej nie tylko szefa

Rozmowa z szefem ma sens wtedy, gdy obie strony pozostają na nią otwarte. Zdarza się jednak, że przełożony nie znosi żadnego, nawet najmniejszego sprzeciwu, pozostaje głuchy na argumenty swoich podwładnych. Zdaje się zupełnie lekceważyć ich racje i problemy. Feedback nie zawsze jest pozytywnie przyjmowany przez szefa, gdyż wiele wysokich stanowisk zajmują osoby cierpiące na narcystyczne zaburzenie osobowości. Dla nich każda uwaga, nawet dotycząca tego, by w pierwszej kolejności zająć się pilniejszym projektem, oznacza cios wymierzony w ich ego. Tacy ludzie potrafią się dotkliwie mścić na niesubordynowanym podwładnym. Zresztą już sama nomenklatura, podział na przełożonego i podwładnego wprowadza nierówność. W związku z tym lepiej posługiwać się określeniami – członek zespołu, lider projektu.

Zarządzanie strachem i straszenie zwolnieniem. Jak uwolnić się spod rządów toksycznego szefa?

Rozmowa z szefem często jest bardzo trudna, gdyż ma on zwyczaj straszenia zwolnieniem. To nic innego jak zarządzanie strachem, które przynosi straty całemu przedsiębiorstwu. Warto zebrać się w grupę i zaprotestować. Porozmawiaj z innymi pracownikami, jeśli im też nie odpowiadają bezpłatne nadgodziny, to w grupie łatwiej będzie się przeciwstawić wykorzystywaniu, gdyż szef w krótkim czasie nie znajdzie zastępstwa dla wszystkich podwładnych.

Jak powinna wyglądać rozmowa z szefem?

Rozmowa z szefem powinna odbyć się bez nadmiernych emocji. Możesz powiedzieć o swoim zaniepokojeniu sytuacją, dyskomforcie i obawach, ale nie możesz krzyczeć czy płakać, gdyż takie reakcje zmniejszają twoje szanse na porozumienie i uchodzą za nieprofesjonalne. Rozmowa z szefem musi bazować na konkretach. Dałeś mi 6 zadań, z których każde wymaga 4 godzin, dlatego nie dam rady zrealizować ich na jutro. Proponuję każdemu z członków zespołu przydzielić 2 z nich albo wskazać priorytety. Takie podejście, które opiera się na wskazaniu konkretnych problemów i rozwiązań, ma większe szanse spotkać się z aprobatą przełożonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *