Czy charakter pisma może świadczyć o charakterze człowieka? Co powiedziałoby o tobie twoje pismo? Czy grafologia naprawdę działa?

Pokaż mi jak piszesz, a powiem ci kim jesteś

Grafologia to dziedzina nauki, która analizuje charakter pisma człowieka i na tej podstawie określa cechy jego osobowości. Jest szeroko stosowana w psychologii i kryminalistyce. Grafolog może nie tylko udowodnić autentyczność czyjegoś podpisu, ale także stworzyć portret psychologiczny danej osoby. Dzięki temu grafologia stała się bardzo popularna jako dodatkowa metoda rekrutacji, zwłaszcza na ważne i wysokie stanowiska.

Technika analizy pisma

Znajomość tajników grafologicznych pozwala „wyczytać” z pisma każdej osoby wszystkie jej cechy charakteru, wady, zalety, a nawet uczucia, które towarzyszyły jej w trakcie pisania tekstu. Znaczenie ma każda litera, każdy odstęp, a także sposób stawiania kropki nad i.

Aby prawidłowo zinterpretować charakter pisma potrzebna jest jego próbka, przynajmniej pół strony A4. Treść tekstu nie jest istotna – ważne jest rozmieszczenie poszczególnych elementów na kartce papieru, wielkość marginesów, wielkość liter, ich kąt pochylenia itd.

Sprawdź swój charakter pisma

Tylko doświadczony grafolog może sporządzić pełny profil psychologiczny na podstawie analizowanego tekstu. Znając podstawowe zasady grafologii możemy wstępnie przeanalizować każdy tekst. Nie sposób wypisać wszystkich reguł, ale dzięki tym kilku wskazówkom każdy może sprawdzić na własnym piśmie, czy grafologia naprawdę działa.