Wstyd to uczucie, które towarzyszy nam bardzo często. Wstydzimy się, gdy zrobimy coś, co jest niezgodne z ogólnie przyjętymi normami lub gdy wydaje nam się, że inni ludzie źle o nas pomyślą. Czy poczucie wstydu jest jednakowe dla każdej kultury i wszystkich ludzi na całym świecie?

Co to jest wstyd?

Według Słownika Języka Polskiego wstyd to „przykre uczucie doznawane przy ujawnieniu złego postępku”. Dlaczego się wstydzimy? Jest to emocjonalna reakcja organizmu, której doświadczamy w wyniku różnych sytuacji. Można wstydzić się swoich niedoskonałości, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, swoich porażek oraz łamania przyjętych reguł społecznych.

Czasami wstyd jest mocno, wewnętrznie zakorzeniony – wówczas wstydzimy się swojego pochodzenia, swoich krewnych lub sytuacji, które zostały w nas wpojone. Przybiera także chorobliwy odcień, gdy człowiek nie potrafi zapanować nad własnymi emocjami i poczucie wstydu przede wszystkim dominuje w jego życiu.

Kultura wstydu i kultura winy

Ludzie mieszkający w krajach azjatyckich i na Dalekim Wschodzie zupełnie inaczej rozumieją i przeżywają wstyd, niż Europejczycy czy Amerykanie. Świat podzielony jest na dwie części – kulturę wstydu (wschodnią) i kulturę winy (zachodnią).