Dlaczego czasami potrafimy sami utrudniać sobie życie, choć mamy coś ważnego do zrobienia? Czy rzucanie kłód pod własne nogi może być mechanizmem obronnym naszego organizmu?

Czym jest samoutrudnianie?

Samoutrudnianie można porównać do sabotowania własnych działań w ważnych dla nas momentach. Polega na wykonywaniu różnych czynności i prac, które nie są związane z głównym, ważnym zadaniem do zrobienia. Prowadzi to do obniżenia wydajności, a w rezultacie do niewykonania danej czynności lub niskiej jakości pracy i utraceniu szansy na sukces.

Samoutrudnianie to mechanizm służący do obrony własnego wizerunku przed niepozytywnymi informacjami z otoczenia. Przykładem może być sytuacja, w której pracownik, zamiast wykonać zlecony mu, ważny projekt, zaczyna zajmować się segregacją poczty i pomniejszymi zadaniami, dobiera sobie nieodpowiedniego pomocnika i cały czas narzeka na ból głowy, który nie pozwala mu się skupić.

Dlaczego utrudniamy sobie życie?

Ludzka psychika jest bardzo skomplikowana. Utrudnianie osiągnięcia sukcesu to mechanizm, który ma nas bronić przed poznaniem negatywnego obrazu samego siebie. Tak naprawdę wcale nie chcemy znać prawdy o sobie i swoich możliwościach. Wolimy widzieć siebie z jak najlepszej strony. Samoutrudnianie to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa.