Styl życia

Czy kobiety częściej kupują AC dla swoich samochodów?

Każdy Polak, który posiada samochód, ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, które stanowi formę odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych na drodze. Jednak ubezpieczenie AC ma formę ubezpieczenia dodatkowego i dobrowolnego. AutoCasco chroni nasz samochód przed kradzieżą oraz zapewnia bezpłatną naprawę w…

Czytaj więcej