Psychologia

Optymizm jako pozytywny kapitał psychologiczny

Optymizm uchodzi dziś za cenny kapitał psychologiczny, który pozwala funkcjonować w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Pod tym terminem kryje się postawa wobec świata, której można się nauczyć. Oczywiście, jedni ludzie wykazują silniejsze uwarunkowania genetyczne do optymizmu, a inni mniejsze….

Czytaj więcej