Psychologia

Optymizm jako pozytywny kapitał psychologiczny

Optymizm jako pozytywny kapitał psychologiczny

Nihon Graphy z Unsplash

Optymizm uchodzi dziś za cenny kapitał psychologiczny, który pozwala funkcjonować w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Pod tym terminem kryje się postawa wobec świata, której można się nauczyć. Oczywiście, jedni ludzie wykazują silniejsze uwarunkowania genetyczne do optymizmu, a inni mniejsze. Niemniej można je niejako „przeskoczyć” i wykształcić w sobie odpowiednie nastawienie.

Spis treści:

  1. Co składa się na zasoby osobiste?
  2. Optymizm jako pozytywny kapitał psychologiczny
  3. Dlaczego poczucie sprawczości powinno wiązać się z optymizmem?
  4. Jaką rolę pełni nadzieja na sukces?
  5. Kto przejawia największy optymizm?
  6. Poczucie sensu życia a optymizm
  7. Czy dziecko pesymistów jest skazane na bierność?

Co składa się na zasoby osobiste?

Na zasoby osobiste składają się różne elementy, w tym optymizm. Ten przydaje się w wielu sytuacjach kryzysowych. Np. gdy pojawia się widmo zwolnień z pracy, możemy uznać, że warto zacząć aktywnie szukać nowego zatrudnienia. Optymista nie jest osobą, która nie uznaje istniejących realiów. On je dostrzega, a mimo to nie poddaje się pesymizmowi, nie traci wiary, lecz podejmuje działania przybliżające go do celu.

Optymizm jako pozytywny kapitał psychologiczny

Optymista nie snuje tylko pięknych wizji przyszłości, które nijak się mają do realnych zasobów i sytuacji. On podejmuje działania przybliżające go do celu. Ma w sobie poczucie sprawczości. Optymizm to bardziej przekonanie, że warto się starać, bo w ten sposób przybliżamy się do celu. Np. dodatkowy kurs poszerza naszą wiedzę i kompetencję, przez co łatwiej znajdziemy dobrze płatną pracę i kupimy własne mieszkanie. Optymizm nie jest przeciwieństwem realizmu, lecz z niego czerpie.

Dlaczego poczucie sprawczości powinno wiązać się z optymizmem?

Optymizm to pozytywny kapitał psychologiczny pod warunkiem, że towarzyszy mu poczucie sprawczości. Ktoś taki nie poddaje się, mimo niesprzyjających okoliczności, lecz szuka dla siebie szansy. Kiedy udaje mu się osiągnąć sukces, znaleźć dodatkowe zatrudnienie poprawiające sytuację finansową, wzrasta jego samoocena.

Jaką rolę pełni nadzieja na sukces?

Aby nie poddawać się na wyboistej ścieżce prowadzącej do celu, potrzebna jest nadzieja na sukces. Krótko mówiąc, trzeba wierzyć, że poszerzanie wiedzy, kontaktów zawodowych etc. prowadzi mnie do czegoś dobrego. Dzięki temu w przyszłości założę własną firmę, która będzie dobrze prosperować i zapewniać mi stałe źródło dochodu.

Kto przejawia największy optymizm?

Mogłoby się wydawać, że optymizm najczęściej przejawiają ludzie młodzi, którym wydaje się, że świat stoi przed nimi otworem. Co ciekawe, badania psychologiczne pokazują, że to między 35. a 40. rokiem życia wzrasta nasz pozytywny kapitał psychologiczny. Wiele osób ma już wówczas ustabilizowaną sytuację zawodową oraz pierwsze sukcesy na koncie. Ci ludzie widzą, że ciężka praca się opłacała. Wkładając pewien wysiłek w rozwój intelektualny i zawodowy, można w przyszłości uzyskać awans i czerpać z tego profity.

Poczucie sensu życia a optymizm

Optymizm nie musi się ulatniać po przejściu na emeryturę. Wiele osób jednak skarży się wówczas na spadek nastroju i atak czarnych myśli. Wynika to z faktu, iż po przejściu na emeryturę często znika poczucie sensu życia. Aby tak się nie stało, należy sobie wyznaczyć jakiś cel np. pomoc potrzebującym, działalność społeczną etc.

Czy dziecko pesymistów jest skazane na bierność?

Człowiek uczy się poprzez modelowanie i naśladownictwo. Gdy widzi, że rodzice przejawiali postawę pesymistyczną i rzadko wierzyli w swoją siłę sprawczą, może częściej się poddawać. Na szczęście ludzki mózg charakteryzuje się sporą plastycznością, przez co z czasem możemy zmienić swoje nastawienie na bardziej optymistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *