Wychodzenie z założenia, że każdy Szkot jest skąpy, Niemiec uporządkowany, a Anglik powściągliwy – to właśnie myślenie stereotypowe.

Stereotyp jest prostym, jednak często irracjonalnym obrazem rzeczy, ludzi i instytucji. Składa się z cech, które uchodzą za właściwości charakterystyczne tych rzeczy, ludzi czy instytucji. Wychowując się w danej społeczności, nasiąkamy stereotypami funkcjonującymi w tej grupie.

Stereotypy – geneza

Stereotypy zazwyczaj pokazują świat w „krzywym zwierciadle”, prezentują jego wizję opartą na przypadkowych opiniach oraz niewiedzy. Niestety, te wpojone w dzieciństwie przekonania determinują ludzkie postawy i rzutują negatywnie na stosunek do konkretnych grup społecznych czy narodowości. Posługiwanie się stereotypami często prowadzi do ksenofobii, dyskryminacji oraz aktów rasistowskich.

Skąd biorą się stereotypy?

Pojęcie stereotypu wprowadził amerykański publicysta Walter Lippman. Definiował go jako uproszczony umysłowo obraz rzeczywistości, który to z kolei jest bardzo niedokładny, a jednoczenie bardzo oporny na wszelkie zmiany. Cecha charakterystyczną tego obrazu jest również to, że został on wytworzony nie w efekcie własnego doświadczenia, a poprzez społeczny przekaz.