Główne cele modyfikacji

Modyfikacje mają na celu przede wszystkim zwiększenie odporności roślin oraz uzyskanie właściwych czy pożądanych cech. W przypadku roślin naukowcom, zajmującym się inżynierią genetyczną, zależy na nadaniu roślinom odpowiedniej odporności na herbicydy (czyli na środki ochrony roślin), a także uodpornieniu ich na różne choroby, szkodniki czy nieprzyjazne czynniki środowiskowe.

Z kolei w przypadku zwierząt cele, które mają być osiągnięte, to m.in. szybszy wzrost, uodpornienie na choroby, większa mleczność czy też produkowanie pożądanych substancji (na przykład przeciwciał), izolowanych później z mleka.

Ustawa o GMO

W ustawie o GMO zawarta jest definicja, według której: organizm modyfikowany genetycznie to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych, wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu:

  • technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów (…),
  • technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem (…),
  • metod niewystępujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego co najmniej dwóch różnych komórek (…).