Psychologia

Powierzchowne podejście do miłości

Miłość w XXI wieku wygląda zgoła inaczej niż w innych okresach.  Początkowo służyła wyłącznie reprodukcji, a związki zawierano z rozsądku – dla połączenia sił dwóch rodów czy zapewnienia bytu materialnego kobiecie. W XX wieku zaczęto łączyć się w pary z…

Czytaj więcej