Psychologia

Czym jest osobowość makiaweliczna?

Osobowość makiaweliczna obejmuje zespół cech i zachowań, które pokrótce można scharakteryzować słowami: cel uświęca środki. Najważniejsze staje się jego osiągnięcie, nawet kosztem innych ludzi. Makiawelista dąży do władzy, pieniędzy, prestiżu i kontroli. Potrafi być okrutny dla innych i ich wykorzystywać,…

Czytaj więcej