zaburzenia emocjonalne które utrudniają wejście w związek