Zabić coacha O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce