Najnowsze Poradniki Styl życia

Prawa pracownicze podczas upałów

prawo-pracy

Fala upałów zalała Polskę i wszystko wskazuje na to, że nieprędko pozwoli o sobie zapomnieć.  Jak przetrwać ten trudny czas? Sprawdź, jakie przysługują ci prawa pracownicze podczas upałów.

Polski kodeks pracy ściśle reguluje wiele kwestii, w tym także te związane z wypełnianiem obowiązków zawodowych podczas upałów.  Obowiązujące ustawodawstwo wzywa pracodawcę do podjęcia wszelkich działań mających na celu zredukowanie negatywnych skutków wynikających z pracy w wysokich  temperaturach. Kodeks pracy przewiduje nawet okoliczności, w których pracownik ma pełne prawo odstąpić od wypełniania swoich zawodowych zobowiązań. Aby zmotywować pracodawców do przestrzegania zapisów, ustawodawca przewidział kary finansowe nakładane na firmy lekceważące prawa pracownicze podczas upałów.

Prawa pracownicze podczas upałów – bezpłatne napoje

Praca w upale zdecydowanie nie należy do przyjemności. Wie o tym każdy, kto musiał dzisiaj rano wstać i pojechać do firmy, w której nie ma klimatyzacji.  Wysoka temperatura spowalnia procesy myślowe i obniża wydajność pracy. Ponadto wypełnianie zawodowych obowiązków podczas upałów niesie ze sobą ryzyko zawału, a nawet udaru mózgu. W związku z tym na barkach pracodawcy spoczywa ciężar takiego zorganizowania warunków pracy, aby  jej świadczenie było możliwie jak najmniej uciążliwe dla osób zatrudnionych.

W sytuacji, gdy wykonujemy pracę biurową, a temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić nam zimne napoje. Ich ilość nie jest w żaden sposób reglamentowana, każdy ma otrzymać tyle wody, ile potrzebuje jego organizm.

Prawa pracownicze podczas upałów obejmują również prawo do wentylatora. Jeśli w biurze nie działa klimatyzacja, obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie odpowiedniej liczby wiatraków. Ponadto pracodawca powinien dokładnie pozasłaniać wszystkie okna, aby w ten sposób ograniczyć nagrzewanie pomieszczenia.

prawa-pracownikow-podczas-upalow

Osoby, która pracują na otwartej przestrzeni np. pracownicy budowlani, mają prawo do zimnych napojów już przy temperaturze sięgającej 25 stopni Celsjusza. Prawo nie określa ilości płynów, mają one w pełni zaspokajać zapotrzebowanie pracowników, które jest kwestią indywidualną.  Z kolei osobom, które w trakcie wykonywania swoich zawodowych obowiązków brudzą się, przysługuje 90 litrów wody dziennie przeznaczonej do celów higienicznych.

Kara grzywny za nieprzestrzeganie praw pracowniczych podczas upałów

Prawa pracownicze podczas upałów muszą być respektowane, w przeciwnym wypadku za ich łamanie grozi kara grzywny.  Inspektor pracy po stwierdzeniu nieprawidłowości może nałożyć na pracodawcę karę grzywny od 1 do 2 tys. zł. Jeśli inspektor uzna nieprzestrzeganie prawa za rażące, może skierować sprawę do sądu pracy, który może wymierzyć karę finansową nawet do 30 tys. zł.

Czy pracownik może odmówić pracy podczas upałów?

Jeśli warunki w twojej firmie są wyjątkowo trudne, np. pracujesz na wysokościach  w  trakcie upałów, możesz odejść ze stanowiska pracy pod warunkiem, że wcześniej poinformujesz o tym swojego przełożonego. W sytuacji pojawienia się sporu dotyczącego zasadności decyzji podjętej przez pracownika,  sprawę rozstrzygnie sąd pracy.

Czasem zdarza się, iż pracodawcy świadomi zagrożeń czyhających na pracowników, sami zwalniają ich do domu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, za nadprogramowy dzień wolny przysługuje ci normalne wynagrodzenie. Prawa pracownicze podczas upałów przewidują również sytuacje, w których ze względu na ciężkie warunki pogodowe godziny świadczenia pracy mogą ulec modyfikacji.  Najczęściej wygląda to tak, iż pracownicy przychodzą do biura godzinę wcześniej i opuszczają je godzinę wcześniej. Niektóre firmy i urzędy praktykują skracanie dnia pracy.

Irmina

Komentarze (2)

Emilly27k

7 lat temu

Uważam,że potrzeba jest mówić często w tym temacie. Potencjalny pracownik nie zna swoich praw. Pracodawca powinien mu pracę stworzyć w otoczeniu godnym jego pracy.

eve

7 lat temu

no prosze dobrze znac swoje prawa w pracy

Zostaw komentarz