Styl życia

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Pixabay

Podział majątku to jeden z głównych elementów każdego rozwodu. W końcu małżonkowie przez cały okres trwania małżeństwa gromadzą wiele wspólnych dóbr. Jak więc podzielić to wszystko, gdy grogi pary rozchodzą się na dobre. Dowiedzmy się, na czym polega i co uwzględnia podział majątku po rozwodzie. 

Mówi się, że ślub to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Często okazuje się jednak, że znacznie ważniejszą i przy okazji trudniejszą jest ta o rozwodzie. W końcu małżeństwo to przeważnie lata pracy i wspólnego budowania życia. Stawiając na rozstanie, decydujemy tym samym, że wszystko to przestanie być wspólne. Podziału majątku wspólnego to jeden z najważniejszych etapów rozwodu. Jego przebieg zależny jest od wielu czynników, a przede wszystkim od relacji, jaka jest w danym czasie pomiędzy byłymi partnerami. Jeśli są dobre, podział może być bezproblemowy, jeśli jednak nie, bez wątpienia nie będzie to nic przyjemnego. Na co warto zwrócić uwagę w sprawie o podział majątku?

Podział majątku — co uwzględnia?

Podział majątku, jak zresztą samo to określenie wskazuje, polega na podzieleniu wszelkich dóbr materialnych pomiędzy małżonków. Jednak nie jest oczywiście tak, że podziałowi temu podlegają dosłownie wszystkie rzeczy. W małżeństwie wyróżniamy bowiem dwa różne rodzaje majątku, czyli:

  • majątek osobisty
  • majątek wspólny.

W skład tego pierwszego wchodzą przede wszystkim wszystkie dobra nabyte jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Prócz tego, może on uwzględniać także różnego rodzaju spadki i darowizny. Oczywiście przepisy bardzo dokładnie określają wszystkie te opcje. W majątku wspólnym znajdują się natomiast wszystkie składniki będące współwłasnością małżonków. W większości przypadków w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, samochód oraz wszelkie inne dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa. Po rozwodzie przeważnie to właśnie majątek wspólny podlega podziałowi. Oczywiście dotyczy to par, które nie zdecydowały się wcześniej zastosować rozdzielności majątkowej. Intercyza jest bowiem dokumentem, który jasno wskazuje, które elementy majątku są wspólne, a które nie wliczają się w majątek małżeński. Para oczywiście wszystko to ustala wcześniej. Bez wątpienia przy zawartej intercyzie podział majątku wspólnego małżonków jest najprostszy.

Jak dokonać podziału majątku?

Podziału majątku można dokonać na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest ugoda. W takiej sytuacji byli partnerzy po prostu polubownie załatwiają całą sprawę i bezkonfliktowo ustalają przynależność dóbr materialnych, dzieląc je według własnych preferencji. Ugodę można zawrzeć zarówno jeszcze w czasie trwania małżeństwa, jak i już po rozwodzie. Kiedy jednak najbardziej opłaca się to zrobić ? Adwokat Iwo Klisz na swoim blogu o tematyce prawniczej radzi, aby w przypadku ugody zawartej jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, negocjować jednocześnie warunki rozwodu i samego podziału. W praktyce okazuje się bowiem, że taka strategia znacznie usprawnia oba te procesy.

W podziale majątku może uczestniczyć także sąd. Najczęściej sprawa taka prowadzona jest w ramach z samą sprawą rozwodową. Warto jednak wiedzieć, że można też złożyć zupełnie osobny wniosek o sądowy podział majątku. W tej drugiej sytuacji należy dokonać opłaty wynoszącej 1000 zł.

W przypadkach spornych, gdy sprawa trafia do sądu, majątek może zostać podzielony na 3 sposoby. Pierwszym jest przyznanie dóbr poprzez ich fizyczne  podzielenie. Inną opcją jest przypisanie danej rzeczy jednemu z małżonków, z warunkiem spłaty jej części na rzecz byłego partnera. Trzecia możliwość to egzekucja majątku wspólnego oraz podział uzyskanych w ten sposób środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *