Kobieta na rynku pracy Styl życia

Jak księgować wydatki na składki na ubezpieczenia grupowe na życie pracowników?

Formą pozapłacowego motywowania pracowników do bardziej wytężonej i zaangażowanej pracy na rzecz przedsiębiorstwa jest między innymi zapewnienie im grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Jak przedsiębiorca powinien księgować opłacane na taką polisę składki?

Formą pozapłacowego motywowania pracowników do bardziej wytężonej i zaangażowanej pracy na rzecz przedsiębiorstwa jest między innymi zapewnienie im grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Jak przedsiębiorca powinien księgować opłacane na taką polisę składki?

Po co pracodawca wykupuje grupowe ubezpieczenie pracowników?

Grupowe ubezpieczenia pracownicze pozwalają na ochronę życia i zdrowia podwładnych pracodawców. To przedsiębiorca decyduje, czy będzie opłacał składki ubezpieczeniowe na polisę grupową pracowników samodzielnie. Zawarta polisa może z kolei przewidywać, że to pracownik, jego najbliższa rodzina albo też i pracodawca będą upoważnieni do uzyskania odszkodowania w wyniku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Grupową polisę można wykupić dla pracowników nawet w niewielkim przedsiębiorstwie. Na przykład ubezpieczenie grupowe oferowane przez Signal Iduna może objąć swoim zakresem minimum 3 pracowników.

Istnieją też przypadki, w których składki na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników są finansowane przez nich samych lub częściowo przez pracodawcę i pracownika. Jeśli to pracodawca w całości finansuje składkę ubezpieczeniową, podlega ona na ogół opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako składnik pozapłacowy przychodu pracownika i stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Księgowanie opłacanych przez pracodawcę składek ubezpieczeniowych

Jeśli to pracodawca opłaca składkę ubezpieczeniową na polisę i jest uprawniony do uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego, wtedy kwota składki nie będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy i nie będzie podlegała opodatkowaniu.

W przypadku gdy uprawnionym do uzyskiwania odszkodowań z grupowego ubezpieczenia pracowniczego jest pracownik, składka na ubezpieczenie grupowe finansowana przez pracodawcę będzie klasyfikowana do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jej kwotę będzie trzeba zaliczyć do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Wszystkie świadczenia z tytułu ubezpieczenia grupowego nie będą doliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli przedsiębiorca np. w regulaminie wynagradzania wskaże prawo pracowników do ich uzyskania, a pracownicy będą opłacali choćby w części składki ubezpieczeniowe.

Natomiast wartość opłacanej składki na ubezpieczenie grupowe, która jest przychodem pracownika, należy doliczyć do jego wynagrodzenia zasadniczego za konkretny miesiąc i od tak powstałej kwoty obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną.

Autor zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *